Tókì

Sísọ sítaÌtumọọ Tókì

Worthy to be praised.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a common short form of Olútókì or Adétókì.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tó-kìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tó - to be worth
kì - to praise


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo