Tańtólúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Tańtólúwa

Who's like the lord?Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ta-ni-tó-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ta - who
ni - is
tó - match
olúwa - lord


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Tańtọ́lọ́runẸ tún wo