Olúwakẹ́misọ́lá

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwakẹ́misọ́lá

God's care has brought me wealth/glory. God has pampered me with wealth/glory.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-kẹ́-mi-sí-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - God
kẹ́ - to take of, to pamper
mi - me
sí - to, on, in
ọlá - wealth, grace, dignity, glory


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúwakẹ́mi, Kẹ́misọ́lá, Kẹ́miẸ tún wo