Olútóbi

Sísọ sítaÌtumọọ Olútóbi

God is great.Àwọn àlàyé mìíràn

See: Ògúntóbi, OlúwatóbiÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olú-tóbiÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olú - prominent one, lord/God (olúwa)
tóbi - be big/great


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúwatóbi, TóbiẸ tún wo