Fáwùmí

Sísọ sítaÌtumọọ Fáwùmí

I desire (the god of) knowledge and wisdom.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-wù-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - ọ̀rúnmìlà, Yorùbá god of knowledge, intellect, wisdom
wù - to desire
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ifáwùmí, Ifáwùnmí, Wùnmí, WùmíẸ tún wo