Dúróṣarọ́

Sísọ sítaÌtumọọ Dúróṣarọ́

Stay and to thrive as a blacksmith.Àwọn àlàyé mìíràn

Name traditionally given to àbíkú children.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

dúró-ṣe-arọ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dúró - wait, stay
ṣe - make
arọ́ - blacksmith work


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OYOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo