Dágunró

Sísọ sítaÌtumọọ Dágunró

Make war stop.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: Dágundúró.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

dá-ogun-(dú)róÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dá...ró - make stop
ogun - war


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo