Adékóyèjọ

Sísọ sítaÌtumọọ Adékóyèjọ

The crown gathered honour together.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-kó-oyè-jọÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
kó - gather, carry
oyè - honour, chieftaincy
jọ - together


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo