Adéìfẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Adéìfẹ́

The crown of love.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-ìfẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown, royalty
ìfẹ́ - love


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo