Adédípẹ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Adédípẹ̀

Royalty paid back.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-dípẹ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown, royalty
dípẹ̀ - paid back (loss)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Bíọ́dún Adédípẹ̀ (Management and Financial Consultant)Ibi tí a ti lè kà síi

http://www.baaconsult.com.ng/IrúurúẸ tún wo