Abìjà

Sísọ sítaÌtumọọ Abìjà

The fighter.Àwọn àlàyé mìíràn

The full appellation is "abìjàwàrà bí ẹkùn", meaning one with a fighting spirit as fierce as the tiger's.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-bi-ìjàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
bi - resembles
ìjà - fighting


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITI
EKITI
EKITI
OTHERS
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo