Túbọ̀sún

Sísọ sítaÌtumọọ Túbọ̀sún

Continues to expand.Àwọn àlàyé mìíràn

This is the short written form of Ọlátúbọ̀sún: Wealth continues to expand.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

túbọ̀-súnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

túbọ̀ - continue to
sún - shift, move, expand


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Bọ̀sún, Olátúbọ̀sún, Túnbọ̀sún, Ọlátúnbọ̀súnẸ tún wo