Tóyèṣe

Sísọ sítaÌtumọọ Tóyèṣe

Refurbish chieftancyÀwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tún-oyè-ṣeÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tún...ṣe - repair, refurbish
oyè - chieftaincy
-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OYOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

TóyèẸ tún wo