Tósìn

Sísọ sítaÌtumọọ Tósìn

Enough to worship.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a common short form of the name "Olúwatósìn".Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tó-sìnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tó - enough for
sìn - worship


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúwatósìn, OlútósìnẸ tún wo