Tùmínínú

Sísọ sítaÌtumọọ Tùmínínú

Comfort me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tù-mí-ní-núÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tù...nínú - pet, console
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo