Shólọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Shólọlá

The sorcerer has prominence/wealth/notability.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oṣó-ní-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oṣó - sorcerer
ní - have
ọlá - wealth, prominence, notability


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ṣólọ́láẸ tún wo