Sọmídoge

Sísọ sítaÌtumọọ Sọmídoge

Make me beautiful.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

sọ-mí-di-ogeÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

sọ...di - turn into
mí - me
oge - a fashionable one


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IJEBUÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo