Oyèwùsì

Sísọ sítaÌtumọọ Oyèwùsì

The title gains reputation.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: Ògúnwùsì, Adéwùsì, etcÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oyè-wùsìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oyè - title, honour
wùsì - grow in fame, reputation


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo