Òtítọ́jù

Sísọ sítaÌtumọọ Òtítọ́jù

Truth is most paramount.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

òtítọ́-jùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

òtítọ́ - truth
jù - be paramount


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Òtítọ́lójùẸ tún wo