Ọrànmíyàn

Sísọ sítaÌtumọọ Ọrànmíyàn

[unknown]Àwọn àlàyé mìíràn

This is the name of Odùduwà's last son who became the first Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kingdom.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọAgbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo