Olúwafèyíṣìkẹ́mi

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwafèyíṣìkẹ́mi

God has used this to honour me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-fi-èyí-ṣe-ìkẹ́-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
fi - use
èyí - this (one)
ṣe - make
ìkẹ́ - ornamentation, decoration, honour
mi - mine, me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo