Olúwabánkẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwabánkẹ́

God cherished this (one) for me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-bá-n-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
bá - together with
n - me
kẹ́ - care for, cherish


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Bánkẹ́Ẹ tún wo