Olúdámifẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Olúdámifẹ́

God chose me specifically to love.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olú(wa)-dá-mi-fẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olú - prominent one, God (Olúwa)
dá - select
mi - me
fẹ́ - love


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Dámifẹ́Ẹ tún wo