Ọlọ́níṣakin

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlọ́níṣakin

[meaning unknown]Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

[verification needed]Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITI
ILESHAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo