Oṣófowórà

Sísọ sítaÌtumọọ Oṣófowórà

Sorcerer use money to buy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oṣó-fi-owó-ràÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oṣó - sorcerer
fi - use
owó - money
rà - buy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ṢófowóràẸ tún wo