Mońgbádùnọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Mońgbádùnọlá

I'm enjoying success/nobility/wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-ń-gbádùn-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I am
- continue to
gbádùn - enjoy
ọlá - wealth, success, nobility, notability
-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

GbádùnọláẸ tún wo