Mofiọláolúwamí

Sísọ sítaÌtumọọ Mofiọláolúwamí

1. I breathe with the success/wealth of God. 2. I breathe with the grace of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-fi-ọlá-olúwa-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
fi - use
ọlá - wealth, success, grace, benefit
olúwa - lord, God
mí - breathe


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo