Mobólúrìn

Sísọ sítaÌtumọọ Mobólúrìn

I walk with God. I walk with the prominent one.Àwọn àlàyé mìíràn

See: Mobólúwarìn.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-bá-olú-rìnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
bá - together with
olú - lord, God, prominent one
rìn - walk


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo