Kúforíjì

Sísọ sítaÌtumọọ Kúforíjì

Death forgives.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ikú-fi-orí-jìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ikú - death
fi - use
orí - head
jì - hit


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo