Kúdírátù

Sísọ sítaÌtumọọ Kúdírátù

Power.Àwọn àlàyé mìíràn

User feedback: Kúdírátù is the Yorùbá pronounciation of the Arabic word Qudrah. This is a common Muslim name. To say "Insha Allah bi qudratullah" in Arabic means "By Allah's power".Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
FOREIGN-ARABICÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Kudirat Abíọ́lá, wife of late Moshood Káshìmawò Abíọ́láIbi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo