Kájọlà

Sísọ sítaÌtumọọ Kájọlà

Let's succeed together.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(jẹ́)kí-á-jọ-làÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

jẹ́ kí - let
a - us, we
jọ - together
là - succeed


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo