Jẹ́bọdà

Sísọ sítaÌtumọọ Jẹ́bọdà

Let the sacrifice be answered.Àwọn àlàyé mìíràn

See: Ẹbọ́dàÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

jẹ́-ẹbọ-dàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

jẹ́ - let, permit
ẹbọ - sacrifice
dà - be successful, be answered, be efficient


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo