Iréwọlédé

Sísọ sítaÌtumọọ Iréwọlédé

Goodness has entered the house.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ire-wọ-ilé-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ire - goodness
wọ - enter
ilé - house, home
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo