Ifádilé

Sísọ sítaÌtumọọ Ifádilé

Ifá becomes home.Àwọn àlàyé mìíràn

This is the full form of the name "Fádilé"Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-di-iléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá (oracle)
di - become
ilé - home, house


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

FádiléẸ tún wo