Ìfẹ́tọ̀míwá

Sísọ sítaÌtumọọ Ìfẹ́tọ̀míwá

Love found me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ìfẹ́-tọ̀-mí-wáÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ìfẹ́ - love
tọ̀...wá - seek, come to
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Tọ̀míwáẸ tún wo