Fámosáyá

Sísọ sítaÌtumọọ Fámosáyá

I run to Ifá for safetyÀwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-(ni)-mo-sá-yáÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination/corpus/priesthood
ni - is
mo - I
sá - run (to)
yá - hide under


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo