Dèjì

Sísọ sítaÌtumọọ Dèjì

Become two.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a common short form of Adédèji, Ọládèji, etc. See "Variants" for more.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

di-èjìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

di - become
èjì - two


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Adédèjì, Àyándèjì, Ayọ̀dèjì, DiméjìẸ tún wo