Désíre

Sísọ sítaÌtumọọ Désíre

Appeared in goodness.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

dé-sí-ireÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dé - appear, arrive
sí - into
ire - goodness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo