Dúrójaiyé

Sísọ sítaÌtumọọ Dúrójaiyé

Wait/Stay and enjoy life.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

dúró-jẹ-aiyéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dúró - wait, stay
jẹ - eat, enjoy
aiyé/ayé - life, earth, world, living


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Dúrójayé, DúróẸ tún wo