Ayọ̀tálẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Ayọ̀tálẹ́

Joy is sufficient into the future.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ayọ̀-tó-alẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ayọ̀ - joy, happiness, mirth
tó - suffice for, enough for
alẹ́ - one's old age, the future, night time


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo