Atẹ́rẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Atẹ́rẹ́

The straightforward one.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-tẹ́rẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
tẹ́rẹ́ - straightforward


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo