Arotilé

Sísọ sítaÌtumọọ Arotilé

The one who stands with his/her home.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-ró-ti-iléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone who
ró - wait, stand, stay (dúró)
tì - with
ilé - house, home


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo