Aróyèhún

Sísọ síta



Ìtumọọ Aróyèhún

One who rejoices at the sight of chieftaincy.



Àwọn àlàyé mìíràn



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-rí-oyè-hún



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
rí - see, find
oyè - title, honour, chieftaincy, prestige
hún - rejoice


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú



Ẹ tún wo