Apàse

Sísọ sítaÌtumọọ Apàse

The commander.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-pa-àsẹÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
pa - create
àsẹ - order, command


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo