Akínyẹmíjù

Sísọ sítaÌtumọọ Akínyẹmíjù

Valor suits me the most.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: AkínwùmíjùÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-yẹ-mí-jùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - valor, bravery
yẹ - befit, suit, fit
mí - me
jù - most of all


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

AkínyẹmíẸ tún wo