Ajíbábi

Sísọ sítaÌtumọọ Ajíbábi

One born into a family of many relatives.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-jí-bá-ìbiÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
jí - wake up, arise
bá - meet
ìbi - kin, family, relatives


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
AKUREÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo