Aiyéyẹmí

Sísọ sítaÌtumọọ Aiyéyẹmí

Life befits me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

aiyé-yẹ-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

aiyé - life, breath (ayé)
yẹ - befit, fits, is worthy of
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

AyéyẹmíẸ tún wo