Adéyẹyè

Sísọ sítaÌtumọọ Adéyẹyè

Honour befits the crown.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-yẹ-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
yẹ - befit
oyè - honour, chieftaincy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IFEÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Oòni of Ifẹ̀: HRM Adéyẹyè Ògúnwúsi, Ojájá II.Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

YẹyèẸ tún wo