Adéwuyì

Sísọ sítaÌtumọọ Adéwuyì

The crown is valuable.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-wu-iyìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
wu - "grow" or "desire"
iyì - value, honour
wuyì - be honourable


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo