Adémijí

Sísọ sítaÌtumọọ Adémijí

My crown woke up.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-mi-jíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
mi - mine
jí - wake up, arise


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo